CiF718

HIP Face AI Thermo Scan CiF718

HIP เครื่องวัดอุณหภูมิ รุ่น CiF718

Product Detail

- รองรับการลงทะเบียนใบหน้า 30,000 ใบหน้า

- เก็บรายการบันทึกการสแกนทั้งสมาชิกและผู้มาติดต่อรวม 100,000 รายการ

- ขนาดหน้าจอ LCD 8 นิ้ว

- รองรับการเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย TCP/IP

- มี Lighting LED สำหรับส่องใบหน้า

- รองรับการตรวจจับอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ด้วยรังสีอินฟาเรด

- ตรวจจับอุณหภูมิความร้อนได้ในระยะไม่เกิน 1 เมตร

- ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ ≤ ±0.3 °C

- สามารถแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิร่างกายสูงเกินกำหนด 37.3 องศาเซลเซียส

- รองรับการแจ้งเตือน เมื่อไม่ใส่หน้ากากอนามัย

Specification

 

ติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอใบเสนอราคาสินค้า