ระบบเครือข่ายกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ

ระบบเครือข่ายกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ

สำหรับระบบเครือข่ายเราทราบกันดีว่าอุปกรณ์หลักที่สำคัญ คงหนีไม่พ้นโมเดลหรือเราเตอร์นั้นเอง แต่ว่านั้นเป็นเพียงระบบเล็กๆ เพียงต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านหลังเล็กๆ เพียงเท่านั้น หากสถานที่ที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต มีพื้นที่บริเวณกว้างขนาดใหญ่ เพียงแค่โมเดลเราเตอร์อย่างเดียวคงไม่พอ ดังนั้นจิงต้องมีเหล่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ติดตั้งร่วมเข้าไปในระบบ เพื่อให้สัญญาณครอบคลุมต่อการใช้งานในสถานที่เหล่านั้น

อุปกรณ์กระจายสัญญาณในระบบเครือข่ายที่ใช้งานหลักๆ จะมีอยู่ด้วยกันดังต่อไปนี้

1. สวิตซ์ (Switch) แน่นอนว่าหากเราพูดถึงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ เรามักนึกถึง Switch เป็นอับดับแรกๆ Switch เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมอุปกรณ์ network เข้าด้วยกัน โดยอาศัยสาย cable ต่อเข้ากับ port แต่ละอุปกรณ์ และยังสามารถจัดการเชื่อมต่อระหว่าง network ได้ อุปกรณ์แต่ละตัวที่ต่อเข้ากับ switch จะได้รับ network address เป็นตัวบอกตัวตนของแต่ละอุปกรณ์ เพื่อให้การส่งข้อมูล packet ไปถึงได้ถูกต้องและเจาะจง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับ network

อุปกรณ์กระจายสัญญาณสวิตซ์ (Switch)

2. ฮับ (Hub) เมื่อเราพูดถึง Switch แล้ว จะให้เราไม่พูดถึงฮับก็ไม่ได้ ฮับเป็นอุปกรณ์เครือข่ายที่ทำหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นเข้าไว้ด้วยกันเหมือนกับ Switch แต่จะมีข้อแตกต่างที่การรับส่งข้อมูลของฮับจะส่งข้อมูลออกไปทุกๆ พอร์ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์อยู่ โดยฮับจะทำการคัดลอกสำเนาข้อมูลที่จะส่งและนำสำเนาเหล่านั้นส่งไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ถ้าข้อมูลนี้เป็นของอุปกรณ์ใด อุปกรณ์นั้นก็จะรับเองอัตโนมัติ และจุดด้อยของฮับที่ควรทราบคือ เวลามีอุปกรณ์ใดส่งข้อมูลในเครือข่ายผ่านฮับ อุปกรณ์อื่นๆ จะต้องรอให้การส่งสมบูรณ์ก่อน

อุปกรณ์กระจายสัญญาณฮับ (Hub)

3. แอคเซสพอย (Access Point : AP) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานตัวหนึ่งที่สามารถสร้างเครือข่ายไร้สายจากระบบเครือข่ายแลน (Lan) ทำหน้าที่กระจายสัญญาณไวร์เลสหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า Wi-Fi ออกไปยังเครื่องลูกข่ายที่อยู่ในรัศมีการกระจายสัญญาณโดยรอบ แม้ว่าการกระจายสัญญาณด้วยวิธีนี้ดูเหมือนจะไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ แต่ความจริงแล้ว Access Point ก็มีข้อจำกัดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยเหมือนกัน เราสามารถรู้จำนวนเหล่านั้นได้จาก คู่มือหรือสเปคสินค้าที่ทางผู้ผลิตระบุเอาไว้

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Point

4. รีพีทเตอร์ (Repeater) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ทวงสัญญาณและขยายสัญญาณในเครือข่ายทำให้เราสัญญาณที่ส่งออกมามีความเสถียรและช่วยเพิ่มพื้นที่ในการรับส่งข้อมูลได้ไกลขึ้น Repeater มีทั้งแบบเดินสายและไร้สาย โดยส่วนใหญ่ที่เรามักเห็นคุ้นตาจะเป็นตัวแบบไร้สาย แม้ว่า Repeater จะช่วยขยายพื้นที่สัญญาณให้ครอบคุมมากขึ้น แต่ว่าไม่มีผลในเรื่องการเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ที่รองรับ ถึงแม้ว่าเราจะใช้ Access Point ที่มีโหมด Repeater ก็ตาม เพราะหน้าที่หลักของ Repeater คือทำให้สํญญาณที่อ่อนอยู่ให้แรงขึ้นเพียงเท่านั้น

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Repeater

ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณตัวไหนๆ ก็มีส่วนในการเพิ่มขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยกันทั้งนั้น เพียงแต่ว่าในบางสถานที่อาจไม่จำเป็นต้องใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยกันทั้งหมด นั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดของสถานที่หรือความต้องการของผู้ใช้งาน และอีกปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ คือการออกแบบระบบของผู้ให้บริการติดตั้งระบบเครือข่าย ที่ต้องตอบโจทย์การใช้งานและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ด้วย


ชื่อผู้ตอบ:

 

บริษัท พี. ซีซีทีวี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัย

ที่อยู่ : 239/227 หมู่ 5 ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล บางเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ : 02-759-9504, 093-140-8539, 092-265-0549
E-Mail : sale.pcctv@gmail.com