การคำนวณฮาร์ดดิสก์สำหรับระบบกล้องวงจรปิด

การคำนวณฮาร์ดดิสก์สำหรับระบบกล้องวงจรปิด

เคยสงสัยกันไหมว่าระบบกล้องวงจรปิดของเรา สามารถดูภาพย้อนหลังได้กี่วัน และเวลาที่เราเลือกซื้อ Harddisk กล้อง ต้องเลือกซื้อความจุเท่าไร ถึงจะเพียงพอตามความต้องการของเรา ดังนั้นบทความนี้จะสอนวิธีขคำนวณ Harddisk โดยผ่านเว็บไซต์ Seagate เพื่อให้ทุกท่านนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อ HardDisk หรือนำไปใช้ตั้งค่าปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดของทุกๆ ท่าน

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานเว็บคำนวณ Harddisk ให้ทุกท่านคลิกที่ Link นี้ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์คำนวณ Hard disk ของ Seagate ทันทีเลย และจะปรากฎหน้าต่างตามด้านล่างนี้

หน้าเว็บ Seagate สำหรับคำนวนความจุฮาร์ดิกส์เพื่อนำไปใช้กับระบบกล้องวงจรปิด

ก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานโปรแกรมคำนวณ Harddisk เรามาดูกันก่อนว่าหัวข้อแต่ละตัวคืออะไรกันบ้าง

1. Number of Cameras จำนวนกล้องวงจรปิดที่เราจะใช้งานในระบบ

2. Frames per second ค่าเฟรมเรตของกล้องวงจรปิดของเรา

3. Hours per day จำนวนชั่วโมงที่เราจะให้กล้องวงจรปิดทำงาน ว่าจะให้บันทึกเวลากี่ชั่วโมงต่อวัน

4. Number of Days Stored จำนวนวันดูภาพย้อนหลัง ใส่จำนวนวันที่เราอยากดูย้อนหลัง

5. Resolution ความละเอียดภาพ ที่กล้องวงจรปิดของเรารองรับ

6. Video Quality คุณภาพของวีดีโอที่เราตั้งค่าเอาไว้ในเครื่องบันทึก

7. Compression Type เทคโนโลยีบีบอัดวีดีโอในเครื่องบันทึก ที่เราจะเลือกใช้

8. Required Storage Store ผลลัพธ์ของการคำนวณว่าสเปคระบบกล้องของเราควรมีความจุขั้นต่ำเท่าไหร่

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมคำนวณ HardDisk

1. ปรับค่าทุกอย่างมาต่ำสุด แล้วใส่จำนวนกล้องวงจรปิดที่เราต้องการคำนวณลงไป

ปรับค่าทุกอย่างให้ต่ำสุด แล้วใส่จำนวนกล้องวงจรปิดที่ใช้ในระบบ

2. ใส่จำนวนชั่วโมงที่เราต้องการบันทึก ซึ่งแนะนำให้ใส่ 24 ชั่วโมงเข้าไป เพราะส่วนใหญ่เราเปิดใช้งานกล้องวงจรปิดตลอดทั้งวัน และหลังจากนั้นใส่จำนวนวันที่เราต้องการดูภาพย้อนหลังได้ในตัวอย่างภาพด้านล่างต้องการดูภาพย้อนหลังได้ 30 วัน

ใส่จำนวนชั่วโมงที่เราต้องการบันทึก

3. ใส่ค่าเฟรมเรตและความละเอียดของกล้องวงจรปิด ซึ่งจำนวนค่าเฟรมเรตส่วนใหญ่จะเริ่มที่ 25fps ให้ใส่จำนวนนี้เข้าก็ได้ ส่วนความละเอียดของกล้องวงจรปิดให้ดูบนกล้องหรือใบสเปคจากเว็บไซต์ต่างๆ

ใส่ค่าเฟรมเรตและความละเอียดของกล้องวงจรปิด

4. เลือกคุณภาพของไฟล์วีดีโอและเลือกการบีบอัดภาพ ซึ่งในหัวข้อนี้ให้ดูสเปคเครื่องบันทึกของเราว่ารองรับเทคโนโลยีการบีบอัดภาพแบบไหนได้บ้าง แล้วเลือกตัวที่เราต้องการจะใช้ในระบบ

เลือกคุณภาพของไฟล์วีดีโอและเลือกการบีบอัดภาพ

5. เมื่อเลือกทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยแล้ว ผลลัพธ์ด้านขวาคือจำนวนความจุขั้นต่ำที่ต้องใช้

ผลลัพธ์ความจุฮาร์ดดิสก์ขั้นต่ำที่ต้องใช้

การคำนวณพื้นที่ Hard disk ทำให้เราทราบว่าระบบกล้องที่เราใช้งานอยู่สามารถดูภาพย้อนหลังได้กี่วัน เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อหรือเพิ่มความจุ Hard disk สำหรับช่างติดตั้งกล้องสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้เหล่านี้ ไปใช้ในการตั้งค่าระบบ หรือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อนำเสนอและให้คำแนะนำกับลูกค้าได้ด้วย

ลิงก์อ้างอิงบทความ : https://www.seagate.com/as/en/video-storage-calculator/


ชื่อผู้ตอบ: