ผลงานจ้างซ่อมแซมโมดุลป้ายอักษรวิ่ง คอมพิวเตอร์ภายนอกอาคาร บริเวณโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์

บริษัท พี.ซีซีทีวี เน็ตเวิร์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผลงานจ้างซ่อมแซมโมดุลป้ายอักษรวิ่ง
คอมพิวเตอร์ภายนอกอาคาร บริเวณโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์

โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์
โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์