ระบบตรวจจับอุณหภูมิร่างกายอัจฉริยะ

Ming Ji Mini : Intelligent Temperature Detection

Megvii Ming Ji Mini :: ระบบตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย ด้วยเทคโนโลยี AI อัจริยะ

Ming Ji ใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าขั้นสูง ร่วมกับกล้องสองระบบ จากกล้อง Infraredและกล้องวีดีโอปกติ ประสานกับ Brain++ จาก Megvii Deep Learning Platform ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ ทำให้ Ming Ji สามารถตรวจจับบุคคลที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าที่กำหนดและสามารถตรวจจับได้ทีละหลายบุคคล

ด้วย ShuffleNet Algorithm Model อัจฉริยะอันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Megvii ที่สามารถประมวนผล AI อันสบับซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ แต่สามารถทำงานบนเครื่องคอมพ์เตอร์ขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยเทคโนโลยีการวัดอุณหภูมิที่ก้าวหน้าที่สุดในโลก อย่าง Passive Blackbody ที่สามารถให้ผลการตรวจสอบอย่าง Realtime และแม่นยำในสภาพแวดล้อมต่างๆได้ จากผลการทดสอบจากสถาบันเครื่องมือวัดปักกิ่งMing Ji สามารถตรวจสอบอุณหภูมิได้ตั้งแต่30 - 45 C โดยมีค่าความคาดเคลื่อนเพียง +-0.1 C เท่านั้น

Ming Ji สามารถตรวจสอบได้คราวละหลายๆคนโดยจะทำการบันทึกอุณหภูมิพร้อมภาพใบหน้าไว้ในระบบและยังสามารถตรวจสอบว่าใครไม่ใส่หน้ากากอนามัยได้อีกด้ว

[Key Features]

ระบบตรวจจับอุณหภูมื  + AI

* Dual-Light Camera (RGB + IR) + Blackbody
* มี Passive Blackbody ช่วย Calibrate แสงช่วยให้ IR Temperature Camera ทำงานได้อย่างแม่นยำที่สุด
* วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 30 - 45C มีความผิดพลาดเพียง ±0.1C
* ความแม่นยำในการระบุศรีษะมนุษย์ 99.9% แม้จะสวมหน้ากากอนามัย หรือหมวก (ใช้ในการระบุความร้อนบุคคล ทีละหลายๆบุคคล)
* สามารถตรวจจับได้ 6-8 คนต่อวินาที * สามารถตรวจจับได้ที่ระยะ 1-4  เมตร โดยไม่จำเป็นต้องมีการสัมผัส
* สามารถตรวจจับและแจ้งเตือน บุคคลที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยได้ ด้วยความแม่นยำ 99.6% Access Control Feature (คล้ายกับ Koala Platform)
* Access Control รองรับฐานข้อมูลใบหน้า 80,000 ใบหน้า (ฐานข้อมูลพนักงาน/ผู้มาเยือน ที่สามารถผ่าน Access Control ได้)
* สามารถเชื่อมต่อกับ Network Relay เพื่อใช้ทำ Access Control ในการเปิดประตู
* Face Capture Rate: 99.9% * Face Recognition Rate : 98%
* มี API เพื่อเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ได้
* สามารถแสดงผลออกจอ TV ผ่าน HDMI หรือเรียกดูผ่าน Web Browser ได้

Access Control Feature

* Access Control รองรับฐานข้อมูลใบหน้า 80,000 ใบหน้า (ฐานข้อมูลพนักงาน/ผู้มาเยือน ที่สามารถผ่าน Access Control ได้)
สามารถเชื่อมต่อกับ Network Relay เพื่อใช้ทำ Access Control ในการเปิดประตู
* Face Capture Rate: 99.9%
* Face Recognition Rate : 98%
* มี API เพื่อเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ได้
* สามารถแสดงผลออกจอ TV ผ่าน HDMI หรือเรียกดูผ่าน Web Browser ได้

Megvii Ming Ji Mini : ระบบตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ