Bandwidth คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

Bandwidth คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากในปัจจุบัน เพราะการเข้าถึงข้อมูลได้เร็วทำให้ ผู้ที่ได้รับข่าวสารสามารถที่จะนำข่าวสารนั้นไปใช้ประโยชน์ได้เร็วกว่าคนอื่น ถ้ามองในแง่ธุรกิจแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่งถ้าพูดถึงความเร็วแล้วส่วนมากเราจะได้ยินคำว่า Bandwidth

Bandwidth คืออะไร

แบนด์วิดท์ (Bandwidth) ในระบบคอมพิวเตอร์นั้นหมายถึงอัตราการส่งข้อมูล ผ่านตัวกลางไปยังอีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งตัวกลางนั้นจะเป็นสายทองแดงหรือสายใยแก้วนำแสง ก็จะมีผลให้อัตราการส่งข้อมูลไปยังสถานที่หนึ่งที่แตกต่างกัน

ซึ่งสายใยแก้วถือว่าเป็นสายที่ดีที่สุดในการส่งข้อมูล เพราะจะทำให้แบนด์วิดท์มีอัตราการส่งข้อมูลที่สูงขึ้นมากกว่าตัวกลางประเภทอื่น สมัยที่เริ่มมีอินเตอร์เน็ตใช้งานกันในช่วงแรก ๆนั้น แบนด์วิดท์จะมีความเร็วสูงสุดเพียง 56 Kbps ซึ่งสมัยนั้นยังใช้สายทองแดงเป็นสายสัญญาณ ซึ่งมีอัตราการสูญเสียของสัญญาณมาก แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้สายใยแก้วนำแสง แบนด์วิดท์ก็มีอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลที่มากขึ้นโดยข้อดีของสายนำสัญญาณแบบใยแก้วนำแสงนั้นก็คือ ป้องกันการรบกวนจากสัญญาณไฟฟ้าได้มาก

ส่งข้อมูลได้ระยะไกลโดยไม่ต้องมีตัวขยายสัญญาณ การดักจับสัญญาณทำได้ยาก ข้อมูลจึงมีความปลอดภัยมากกว่าสายส่งแบบอื่น ส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงและสามารถส่งได้มาก ขนาดของสายเล็กและน้ำหนักเบา

แบนด์วิดท์ (Bandwidth) นั้นจะมีหน่วยเป็น บิตต่อวินาที bps (bit per second) , กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) และ เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)

Bandwidth มีความสำคัญอย่างไร

ถ้าจะเปรียบเทียบแบนด์วิดท์เหมือนกับอะไร สิ่งที่มาเปรียบเทียบแบนด์วิดท์ได้ดีที่สุดก็คือถนน แบนด์วิดท์เปรียบเหมือนถนนที่ไว้ส่งข้อมูล ถ้าแบนด์วิดท์ต่ำก็เปรียบได้ว่ามีถนนที่ส่งข้อมูลนั้นแคบทำให้เมื่อมีข้อมูลในการส่งเยอะขึ้น ทำให้การอัตราการส่งข้อมูลต่ำลงด้วยเช่นกัน แต่ถ้ามี Bandwidth สูง ๆก็เปรียบได้ว่ามีถนนที่กว้างใหญ่และหลายสายทำให้การเดินทางของข้อมูลสะดวกขึ้นไม่มีติดขัด ส่งผลให้การส่งข้อมูลนั้นเร็วมากยิ่งขึ้น

จากที่ได้อธิบายไปแล้วนั้น แบนด์วิดท์มีความสำคัญในระบบอินเตอร์เน็ตและการรับส่งข้อมูลอย่างมาก เพราะการรับส่งข้อมูลในปัจจุบันนั้นจะมีข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ขึ้น อาทิ การโหลดไฟล์มีเดียต่าง ๆหรือแม้กระทั่งการอัพโหลดวีดีโอลงเว็บไซต์ ซึ่งต้องใช้แบนด์วิดท์ที่มีความเร็วสูง ส่วนมากแล้วในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจะหน่วยเป็น เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) แล้วซึ่งจะช่วยให้การส่งผ่านข้อมูลนั้นมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


ชื่อผู้ตอบ:

 

บริษัท พี. ซีซีทีวี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัย

ที่อยู่ : 239/227 หมู่ 5 ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล บางเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ : 02-759-9504, 093-140-8539, 092-265-0549
E-Mail : sale.pcctv@gmail.com