จิตอาสาโรงเรียนปลอดภัย ณ โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง

บริษัท พี.ซีซีทีวี เน็ตเวิร์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผลงานติดตั้งกล้องวงจรปิด
โครงการ "โรงเรียนปลอดภัย " ณ โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง

โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง