CA 022/FA


Satellite Splitter 2 Way - CA 022/FA

- ตัวแยกดาวเทียม 2 ทาง (ตัวใหญ่) ยี่ห้อ CABLE

- ตัวถังใหญ่ ใช้งานง่าย ใช้แยกสัญญาณจากจานดาวเทียมเข้าเครื่องรับได้ 2 เครื่อง ทั้งระบบ C-Band และ Ku-Band ได้อย่างดีเยี่ยมติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอใบเสนอราคาสินค้า