Hotel Lock (อุปกรณ์ ประตูโรงแรม)

Hotel Lock System ระบบประตูคีย์การ์ด หรือประตูอัตโนมัติโรงแรม  การจัดการบริหารระบบควบคุมประตูห้องพักของโรงแรม เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ รีสอร์ท หอพัก ด้วยระบบควบคุมการเข้า-ออก อัจฉริยะ กำหนดระดับของการเข้า-ออก ประตู ตามระดับการใช้งาน มาตรฐานใหม่ของการจัดการบริหารโรงแรม Hotel Lock  กลอนประตูคีย์การ์ดสำหรับโรงแรม ด้วยการทำงานของระบบ จะสามารถควบคุมการ Check-In , Check Out ของ ลูกค้าที่มาพักห้องของทางโรงแรมได้ ด้วยมี Software ที่สามารถควบคุมวันเวลา การเปิดประตูและปิดประตู ของผู้ใช้ได้ง่าย การใช้สะดวก และปลอดภัย ด้วยระบบบัตรที่เป็นแบบทาบ ไม่มีปัญหาเมื่อบัตรสูญหาย หรือนำบัตรมาใช้นอกเวลาที่ได้กำหนดไว้ไม่สามารถนำบัตรชนิดอื่นมาใช้ด้วยกันได้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ

Product Band