ผลงานติดตั้งระบบทั้งหมดสำหรับกิจการโรงแรม Grand Sala Thai

บริษัท พี.ซีซีทีวี เน็ตเวิร์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผลงานติดตั้งระบบทั้งหมดสำหรับกิจการโรงแรม
Grand Sala Thai (Yotaka 3)

 
งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด, ระบบ Access Control, ระบบ Hotel Lock, ระบบ MATV, และระบบอินเทอร์เน็ต ให้แก่โรงแรม Grand Sala Thai ในเครือ Yotaka Group
Grand Sala Thai Grand Sala Thai Grand Sala Thai Grand Sala Thai
Grand Sala Thai Grand Sala Thai Grand Sala Thai Grand Sala Thai
Grand Sala Thai Grand Sala Thai Grand Sala Thai
Grand Sala Thai Grand Sala Thai Grand Sala Thai