อินเตอร์เน็ต คืออะไร

ทำความเข้ากับกับ Internet

ที่มาของ Internet คืออะไร

อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) จากการเกิดเครือข่าย ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork) ซึ่งเป็นเครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยชั้นสูงของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการสร้างเครือข่ายคือ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อ และมีปฏิสัมพันธ์กันได้ เครือข่าย ARPANET ถือเป็นเครือข่ายเริ่มแรก ซึ่งต่อมาได้พัฒนาให้เป็นเครือข่าย อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน

ความหมายของ Internet

อินเทอร์เน็ต (อังกฤษ: Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลาย ๆ ทาง อาทิ อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้

การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต

การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันทำได้หลากหลาย อาทิ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล (email), สนทนา (chat), อ่านหรือแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ด, การติดตามข่าวสาร, การสืบค้นข้อมูล / การค้นหาข้อมูล, การชม หรือซื้อสินค้าออนไลน์, การดาวโหลด เกม เพลง ไฟล์ข้อมูล ฯลฯ, การติดตามข้อมูล ภาพยนตร์ รายการบันเทิงต่าง ๆ ออนไลน์, การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์, การเรียนรู้ออนไลน์ (e-learning), โครงข่ายอินเทอร์เน็ตการประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (video conference), โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP), การอับโหลดข้อมูล หรืออื่น ๆ

          แนวโน้มล่าสุดของการใช้อินเทอร์เน็ตคือการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างเครือข่ายสังคม(Social Network)ซึ่งพบว่าปัจจุบันเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ทวิตเตอร์ ไฮไฟฟ์และการใช้เริ่มมีการแพร่ขยายเข้าไปสู่การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Internet) มากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันสนับสนุนให้การเข้าถึงเครือข่ายผ่านโทรศัพท์มือถือทำได้ง่ายขึ้นมาก

 

 

 

#12 โดย: pussy [IP: 159.192.148.xxx]
เมื่อ: 2023-09-05 14:23:02
ควยOUD
#13 โดย: นาโน [IP: 134.236.109.xxx]
เมื่อ: 2023-09-08 13:09:06
คิงคองชามา
#14 โดย: tubtimgod_gg999 [IP: 134.236.109.xxx]
เมื่อ: 2023-09-08 13:11:39
เกเกเกเกเกเกเเกเกเเก
#15 โดย: tubtimgod_gg999 [IP: 134.236.109.xxx]
เมื่อ: 2023-09-08 13:12:24
:):)
#16 โดย: tubtimgod_gg999 [IP: 134.236.109.xxx]
เมื่อ: 2023-09-08 13:13:16
กเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเกเ
#17 โดย: เก [IP: 183.89.166.xxx]
เมื่อ: 2023-09-12 08:59:08
อะไร
#18 โดย: จุ [IP: 223.205.228.xxx]
เมื่อ: 2023-09-13 10:40:44
ไรงะ
#19 โดย: คณิน [IP: 14.207.120.xxx]
เมื่อ: 2023-09-15 09:33:42
jhecfyuyk78ii
#20 โดย: เก้ี [IP: 14.207.120.xxx]
เมื่อ: 2023-09-15 09:36:04
เกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
#21 โดย: ่เ่้่้่้ [IP: 183.89.244.xxx]
เมื่อ: 2023-09-15 11:27:57
่่านะ ะ้่นย ่ถม้านาน ะะ้ะ่ายียุ
#22 โดย: พ่อมึงมั่ง [IP: 113.53.110.xxx]
เมื่อ: 2023-09-19 13:04:16
แม่มึงตาย
#23 โดย: หีเน่า [IP: 134.236.68.xxx]
เมื่อ: 2023-09-22 09:53:47
ไร้มารยาทว่ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะพวกนี้
#24 โดย: แม่เย็ด [IP: 134.236.68.xxx]
เมื่อ: 2023-09-22 09:56:11
ไม่ตอบละอีสัสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสเหียยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
#25 โดย: เเตสส [IP: 134.236.12.xxx]
เมื่อ: 2023-09-22 09:57:37
อีดอถอกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
#26 โดย: อีดอกทอง [IP: 134.236.70.xxx]
เมื่อ: 2023-09-28 09:20:29
อีสัสสสสสสสสสสสพ่อมึงตายยยยยยยยอีเหี้ยยยยยยยยยยยไม่อ่านเลยอีสัสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
#27 โดย: fffff [IP: 184.22.106.xxx]
เมื่อ: 2023-11-01 14:36:54
ของแทร่
#28 โดย: ghky22 [IP: 184.22.106.xxx]
เมื่อ: 2023-11-01 14:46:18
ผมคือเก
#29 โดย: B9411 [IP: 110.78.186.xxx]
เมื่อ: 2023-11-02 09:06:40
หีถอก
#30 โดย: B9411 [IP: 122.154.97.xxx]
เมื่อ: 2023-11-02 09:06:41
หีถอก
#31 โดย: กุป6 [IP: 14.207.124.xxx]
เมื่อ: 2023-11-07 10:03:53
ควยสัส
#32 โดย: ทิว [IP: 183.89.234.xxx]
เมื่อ: 2023-11-09 08:58:48
ทิว
#33 โดย: ่ืทื่้้้ีร้่เะัดเ [IP: 113.53.53.xxx]
เมื่อ: 2023-11-10 08:48:37
้้เิอแกด้
#34 โดย: อิน หงส์ [IP: 124.121.45.xxx]
เมื่อ: 2023-11-14 13:15:58
เว็บดีมากกก เข้าใจง่าย คนที่ด่าคิดอะไรอยู่ ปญอ by hong innnnnn
#35 โดย: ควย [IP: 124.121.45.xxx]
เมื่อ: 2023-11-14 13:41:54
๋ณฯ?๋ษฌฌฌฌฌฌษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษ็็็็็็็๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋ฌษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษ3ฌษฌษษฌษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษษ็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็.๋ษ๋ษ๋ษ๋ษ๋ษ๋ษ๋ษ๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋ษษษษษษษษษษษษษษษษษษษ3๕๕ นยค3วยย
#36 โดย: ๅๅๅๅๅๅ [IP: 159.192.137.xxx]
เมื่อ: 2023-11-14 15:46:08
ไอเด้กชั่ว
#37 โดย: kkkk [IP: 159.192.137.xxx]
เมื่อ: 2023-11-14 15:47:12
ไอ้เด็กชั่วววว้่า้เ่ัรึีีาเ้า
#38 โดย: แม็คกี้ขี้ดังแจะ [IP: 182.52.186.xxx]
เมื่อ: 2023-11-14 15:48:15
กู วัดนางสาว รุ่น28
#39 โดย: น้ำ น.ส.28 [IP: 159.192.137.xxx]
เมื่อ: 2023-11-14 15:50:37
น้ำ น.ส. อยากลองกับของแข็งวัดดอนนนนนนน
#40 โดย: ลินชอบเก [IP: 159.192.137.xxx]
เมื่อ: 2023-11-14 15:53:38
เราคือเกตังจริง เราเกบีบี รร.นางสาว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นแม็กกี้ขี้ดังแจะ ป.6/...
#41 โดย: ผาสุดหล่อ [IP: 124.121.18.xxx]
เมื่อ: 2023-11-16 09:52:27
เพ้รเอิพำ้ดรเำรั้พเ-ีั่้ดอไ้กเไำ่้ดเเกเไ่้กเำเไเกเืเกกไเกอเไกอไดกแกไดกอิแั่้ำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำแิกำอแอิิกื
#42 โดย: คนสวย [IP: 118.172.186.xxx]
เมื่อ: 2023-11-16 14:16:26
คนเรียนไม่มีไรทำเลยค่ะตอนนี้เรียนคอมอยุ่ค่ะ
#43 โดย: ปริ้น [IP: 122.154.229.xxx]
เมื่อ: 2023-11-30 09:05:58
ี่ดีขนาดคับจากใจน้องปริ้น
#44 โดย: ............ [IP: 118.174.80.xxx]
เมื่อ: 2023-12-18 10:04:11
ผมชอบ........................
#45 โดย: ไม่บอก [IP: 118.174.80.xxx]
เมื่อ: 2023-12-18 10:07:44
คะคะคุควย
#46 โดย: ไม่รู้ [IP: 110.49.120.xxx]
เมื่อ: 2024-01-03 13:07:22
พิมพ์ไรคะ ไม่เข้าใจ
#47 โดย: เก้าภูมิ [IP: 110.49.120.xxx]
เมื่อ: 2024-01-03 13:29:22
ดี
#48 โดย: ยามิน [IP: 61.91.44.xxx]
เมื่อ: 2024-01-04 09:54:17
ไอ้พวกเก
#49 โดย: ... [IP: 113.53.82.xxx]
เมื่อ: 2024-01-04 09:55:28
พ่อมึงอะ
#50 โดย: [IP: 171.97.30.xxx]
เมื่อ: 2024-01-15 10:41:31
เก
#51 โดย: [IP: 171.97.30.xxx]
เมื่อ: 2024-01-15 10:42:06
พเ้ะ้พ้าะั่นดะา่นยดะัา่นยดะา่ดะั่ะั่ดะั่ะ
#52 โดย: อ่านหาไร [IP: 171.97.30.xxx]
เมื่อ: 2024-01-15 10:42:23
รนเรั้ีถั้ี้ะั้/ภีะี/จ้ถดะ้ถภีะีถภะ้ี้ภถะ
#53 โดย: วิว [IP: 171.97.30.xxx]
เมื่อ: 2024-01-15 10:43:05
สวัดดีครับ
#54 โดย: มองหาพ่อ [IP: 171.97.30.xxx]
เมื่อ: 2024-01-15 10:51:48
พ่อง ไอเด็กชั่ว
#55 โดย: rattanawann7532@gmail.com [IP: 183.89.205.xxx]
เมื่อ: 2024-02-07 12:51:38
kkk
#56 โดย: gumlanghan@hotmail.com [IP: 125.25.182.xxx]
เมื่อ: 2024-02-07 12:53:26
ผมเกครับ5555555555555555
#57 โดย: พ่อมึงตาย [IP: 223.206.228.xxx]
เมื่อ: 2024-02-12 09:50:47
พ่อมึงตาย
#58 โดย: RexD_6259 [IP: 223.204.206.xxx]
เมื่อ: 2024-03-06 10:57:41
ไอพวกหำน้อย
#59 โดย: ่ถไภุ้ภุีรีถรัีี [IP: 27.145.122.xxx]
เมื่อ: 2024-03-06 14:23:53
แม่เหียโอ๊ตตาย
#60 โดย: ต๊ะ [IP: 27.145.122.xxx]
เมื่อ: 2024-03-06 14:26:47
ควยโอ๊ต
#61 โดย: ต๊ะ [IP: 27.145.122.xxx]
เมื่อ: 2024-03-06 14:28:49
โอ๊ตหำน้อย

ชื่อผู้ตอบ:

 

บริษัท พี. ซีซีทีวี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้ให้บริการออกแบบติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัย

ที่อยู่ : 239/227 หมู่ 5 ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล บางเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ : 02-759-9504, 093-140-8539, 092-265-0549
E-Mail : sale.pcctv@gmail.com