ความหมายของ Minimum Illumination

ความหมายของ Minimum illumination

          LUX คือหน่วยที่ใช้วัดปริมาณแสง ( เช่น 0.005 / 1 / 2 / 4 / 5 Lux ) โดยใน spec ของกล้อง จะระบุปริมาณแสงที่เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อที่จะได้ภาพที่ชัดเจน เช่น หากระบุว่า 0.1 LUX  นั้นหมายความว่า ที่ระดับความสว่าง 0.1 LUX ซึ่ง ถือได้ว่ามืดพอสมควรนั้นกล้องยังพอมองเห็นภาพได้

เปรียบเทียบการจับภาพของ Minimum illumination

 

          การเปรียบเทียบความสามารถในการจับภาพในพื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อยของกล้อง หรือในที่มืดนั้นมักมีสิ่งที่ระบุว่าทำการวัดที่การเปิดช่องรับแสงเท่าไร ซึ่งการเปรียบเทียบเรื่อง Minimum Illumination นั้นจะต้องคำนึงเรื่องต่อไปนี้คือ

          รูปแบบสัญญาณภาพ การเปิดช่องรับแสง
          การเปรียบเทียบความสามารถในการจับภาพในพื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อยของกล้อง

          ภาพขาว – ดำ จะมีค่า Minimum Illumination น้อยกว่า ภาพสี เพราะไม่ต้องมีการใช้ความสว่างในส่วนของรายละเอียดสี ดังนั้น หากจะเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อนี้ ขอให้แน่ใจว่าได้เทียบ สี-สี , ขาว-ดำ-ขาว-ดำ

          เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ในท้องตาดมากมาย บ้างบอกที่ F1.2 , บ้างก็บอกที่ F1.4 ซึ่งค่า F1.2 แสงจะผ่านได้มากกว่าค่า F1.4 ทำให้ 
ได้ค่า Minimum Illumination ต่ำกว่า ซึ่งหากกล้อง 2 ยี่ห้อ ที่จะนำมาเปรียบเทียบกันนั้นใช้ค่า F – Number ต่างกัน
การเปรียบเทียบนั้นก็คงจะไม่ยุติธรรมจริงๆแล้ว หากจะให้เป็นการบอกความสามารถของกล้องในการจับภาพในที่ที่มีแสงสว่างต่ำนั้นควรจะบอกรายละเอียดให้ครบถ้วน