Media Converter คืออะไร

Media Converter คืออะไร

หลายคนคงสงสัยบ้างแหละว่ามันคืออะไร เอาไว้ทำอะไรบ้าง

          Media Converter มันก็คืออุปกรณ์ใช้แปลงรูปแบบของการส่งสัญญาณจากสาย Fiber optic มาเป็นสาย LAN เพราะสาย LAN มีความยาวสูงสุดได้แค่ 100 เมตร แต่ถ้าอยากให้ยาวกว่านั้นต้องใช้ Media Converter แล้วใช้สาย Fiber แทน จะสามารถไปได้อย่างต่ำก็ 2 กิโลเมตร หรือมากกว่านั้น

          Media Converter ยังสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีถังครอบ มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้สะดวกและติดตั้งได้ง่าย ออกแบบมาให้รองรับระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน รองรับการเชื่อมต่อในการสื่อสารในอัตราเร็ว มีไฟบอกสถานการณ์ทำงานในรูปแบบ LED แสดงสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย Network ดูแลรักษาง่าย ใช้ง่ายได้ในระยะยาวอีกด้วย

จุดเด่น

          - Media converter สามารถแปลงสัญญาณมีเดียได้ 1 ช่องสัญญาณระหว่าง 1000Base-T และ 1000Base-SX

          - ทำงานมัลติโหมดไฟเบอร์

          - คุณสมบัติ Auto negotiation

          - คุณสมบัติ ของ Auto MD บนพอร์ตTX

          - ความเร็วระดับ full wire-speed

          เป็นไงกันบ้างค่ะ ตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่า Media converter  มันคืออะไร  ใช้ทำอะไร ใช้งานง่าย ทนทาน คุณต้องลองใช้ ถึงจะรู้