Car Park (อุปกรณ์ ไม้กั้นและลานจอดรถยนต์)

 

          ปัจจุบันสถานที่จอดรถ หรือลานจอดรถหลายแห่งยังล้าสมัย โดยยังใช้พนักงานคอยให้บัตรคิว และต้องมีเจ้าหน้าที่ รปภ. หลายคนคอยดูแลความปลอดภัยของรถลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่นำรถเข้ามาใช้บริการที่จอดรถได้ บางสถานที่จะเห็นรถติดเป็นแถวยาวบริเวณทางเข้า และทางออก ขาดความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการนำรถเข้า-ออกจากลานจอดรถจนทำให้ลูกค้า รู้สึกไม่อย่ากที่จะมาใช้บริการเนื่องจากเสียเวลา และเบื่อหน่ายกับการนำรถเพื่อเข้ามาจอดเพื่อจับจ่าย ซื้อของ ปัญหาเช่นนี้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างที่ไม่ควรจะเป็น และควรจัดการแก้ไขอย่างเร่งด่วน


Product Band