CCTV (อุปกรณ์กล้องวงจรปิด)

 

กล้องวงจรปิด หรือ CCTV ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษที่ 2513 และนําไปใช้ในระบบการรักษาความปลอดภัยภายในธนาคาร หรือสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่ามีการนำกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ไปใช้ในวงแคบไม่แพร่หลายเหมือนดังเช่นปัจจุบันอาจจะเป็นเพราะในยุคนั้น ราคาของกล้องวงจรปิดหรือ CCTV มีราคาแพง สําหรับในด้านคุณภาพของภาพที่ออกมานั้น เมื่อเทียบกับสมัยนี้ต้องนับว่าเป็นภาพขาวดําที่ไม่ชัด ไม่ละเอียด เรียกได้ว่ามีคุณภาพที่่แย่เลยทีเดียว ต่อมาก็มีการพัฒนากล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่อง จวบจนกระทั่งปัจจุบันทําให้เกิดการใช้งาน อย่างแพร่หลายมากขึ้นด้วย สําหรับ ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ก็พัฒนาให้สามารถควบคุมการทำงานในระยะไกลได้ภาพที่ได้จากกล้องก็มีสีสัันสวยงามมีความละเอียดและความชัดเจนของภาพมากกว่าในอดีต